Loading...

กิจกรรม Guild War Champion

แข่งขัน GVG ชิงเงินรางวัล

โพสต์เมื่อ : Event

กิจกรรม PVP สายหาชีพ

แข่งขัน PVP แต่ละสายอาชีพชิงเงินรางวัล

โพสต์เมื่อ : Event
2,400

กิจกรรมเก็บเลเวลช่วง CBT

ผู้เล่นที่เลเวล 99 ในช่วง CBT จะได้รับรางวัลตอน OBT

โพสต์เมื่อ : Promotion

กิจกรรมโหวตเซิฟเวอร์

โปรโมตเซิฟเวอร์เพื่อรับของรางวัลมากมาย

โพสต์เมื่อ : Promotion